Zapytanie ofertowe nr 01/07/2018/AZM/NC

 

W związku z realizacją projektu „Azymut na zmiany”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Neuroclinic- Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, Szkolenia Kompetencji- Szkolenia, Coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel Detaliczny Agnieszka Scendo z siedzibą w Kielcach wraz ze Stowarzyszeniem PROREW liderem projektu kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

 

Zapytanie ofertowe 01/07/2018/AZM/NC

W dniu 11-07-2018 rozstrzygnięto Zapytanie ofertowe nr 01/07/2018/AZM/NC w celu rozeznania rynku z dnia 02.07.2018 do realizacji zamówienia wybrano: PROGRESS Beata Niedzballa, ul. Długosza 48 bud. D, 51-162 Wrocław

Zapytanie ofertowe nr 02/07/2018/AZM/NC

W związku z realizacją projektu „Azymut na zmiany”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w celu rozeznania rynku.

Zapytanie ofertowe 02/07/2018/AZM/NC

W dniu 11-07-2018 rozstrzygnięto Zapytanie ofertowe nr 02/07/2018/AZM/NC w celu rozeznania rynku z dnia 02.07.2018 do realizacji zamówienia wybrano:Kancelaria Adwokacka Milena Cedro-Szyba, ul. Al. IX Wieków Kielc 8/36, 25-516 Kielce.
 

Zapytanie ofertowe nr 03/07/2018/AZM/NC

W związku z realizacją projektu „Azymut na zmiany”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji innowacyjnego jobcoachingu, indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz psychologicznego w celu rozeznania rynku. 

Zapytanie ofertowe 03/07/2018/AZM/NC

W dniu 11-07-2018 rozstrzygnięto Zapytanie ofertowe nr 03/07/2018/AZM/NC w celu rozeznania rynku z dnia 02.07.2018 do realizacji zamówienia wybrano: Vitagram Sp.Z.o.o., Rykoszyn 72 A, 26- 065 Piekoszów.

 

​Zapytanie ofertowe_01/06/2018/ŚLA

W związku z realizacją projektu „Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe) Neuroclinic- Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, Szkolenia Kompetencji- Szkolenia, Coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel Detaliczny Agnieszka Scendo (partner projektu) z siedzibą w Kielcach wraz ze Stowarzyszeniem PROREW liderem projektu z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia  indywidualnego poradnictwa psychologicznego  w celu rozeznania rynku. 

W dniu 19-07-2018 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 01/06/2018/ŚLA w celu rozeznania rynku z dnia 12.07.2018 do realizacji zamówienia wybrano: Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM, Magdalena Krzyżak, ul. IX Wieków Kielc 6/9, 25-516 Kielce

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2018/ŚLA

W związku z realizacją projektu „Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Neuroclinic- Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, Szkolenia Kompetencji- Szkolenia, Coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel Detaliczny Agnieszka Scendo z siedzibą w Kielcach wraz ze Stowarzyszeniem PROREW liderem projektu kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji innowacyjnego jobcoachingu, indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz psychologicznego w celu rozeznania rynku. 

Zapytanie ofertowe_03/05/2018/ŚLA

W dniu 19-06-2018 rozstrzygnięto Zapytanie ofertowe nr 03/05/2018/ŚLA w celu rozeznania rynku z dnia 11.06.2018 do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Możesz Więcej, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Zapytanie ofertowe nr 04/05/2018/ŚLA

W związku z realizacją projektu „Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w celu rozeznania rynku.

Zapytanie ofertowe_04/05/2018/ŚLA

W dniu 19-06-2018 rozstrzygnięto Zapytanie ofertowe nr 04/05/2018/ŚLA w celu rozeznania rynku z dnia 11.06.2018 do realizacji zamówienia wybrano: Kancelaria Adwokacka Milena Cedro-Szyba, ul. Al. IX Wieków Kielc 8/36, 25-516 Kielce.

© Neuroclinic. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now